Den norske turistforeningen
inr-top-img.png

Marka 24 i 2017?

Del på Facebook
11-01-2016
inr-banner.png

Viktig informasjon rundt fremtidige Marka 24 arrangement!

Først og fremst vil vi rette en STOR TAKK til alle deltagere og frivillige som har stilt opp på arrangementet og bidratt til en fantastisk stemning år etter år.

Marka24 er driftet på frivillig basis, og det krever til tider stor arbeidsinnsats for å få alt på plass for en trygg og god gjennomføring.

På tross av sterk innsats og hjelp fra alle frivillige er det allikevel en del kostnader forbundet med å skape en sikker ramme rundt arrangementet.

Kostnadene dekkes i stor grad av deltakeravgiften, og uten større sponsorinntekter er vi avhengige av et minimum antall deltagere for å få økonomien til å gå rundt.

For å kunne drive Marka24 videre er vi avhengige av en økning i antall deltakere og/ eller økte sponsorinntekter, og vi vurderer nå hvordan vi kan løse dette for kommende år.

24. november vil vi ta en avgjørelse om Marka24 vil bli gjennomført eller ikke i 2017 og vi vil informere alle så snart beslutningen er tatt.

Med vennlig hilsen
Marka24

Del på Facebook
inr-bot-img.png
Sponsorer

Annonsør?