inr-top-img.png

Merke – hva skal til

For å oppnå merke må du ha 70% av poengene til snittpoengsummen til de 10 beste lagene uavhengig av klasse.
Eks: Snittet på de 10 beste lagene er 1500 poeng. For å oppnå merket må du derfor ha 1500/10*7=1050 poeng.

inr-bot-img.png

Annonsør?