Den norske turistforeningen
inr-top-img.png

Påmeldingsvilkår

Del på Facebook
04-11-2012

Påmeldingsvilkår for Marka 24 og Marka 12

1. Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende, det er ingen refusjon ved sykdom, skade etc.

2. Avlysning
Ved avlysning av arrangementet f.o.m. 14 dager før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

3. Transport, overnattingskostnader og lignende
Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysning av arrangementet.

4. Personopplysninger
Ved påmelding til våre arrangementer, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på nettet i søkbar form slik at også tidligere års resultater kan gjenfinnes. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Påmelding innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg kan legges ut på våre hjemmesider etter arrangementet. Bildene vil inngå i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av lignende art. Bildene vil også kunne benyttes for, og eller videresolgt til, aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter for bruk blant annet i plakater, brosjyrer m.m., herunder til reklameformål.

5. Generelle bestemmelser for arrangementet
Deltagerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler. Se reglement på våre hjemmesider: www.marka24.no

6. Egenerklæring
Arrangøren kan ikke bli gjort ansvarlig for skader og ulykker som oppstår under Marka24. Arrangøren erstatter ikke utstyr som blir ødelagt eller går tapt under konkurransen.

Alle deltakere i Marka 24 er fullt klar over at fullstendig forsikring for alle ulykker som kan oppstå, inkludert sykdom- og ulykkesforsikring, er deltakernes eget ansvar.

All deltakelse i Marka24 skjer på eget ansvar.

Innmelder er ansvarlig for at alle medlemmer på laget har lest, forstått og godtatt betingelsene nedfelt her.

Klikk her for å laste ned / skrive ut påmeldingsvilkårene (PDF).

Marka 24 – Oslo

inr-bot-img.png
Sponsorer

Annonsør?