Den norske turistforeningen
inr-top-img.png

Reglement

Del på Facebook

Marka 24 og Marka 12 – Reglement

Deltagere:

 1. Deltakerne står fritt til å velge hvilken gruppe de melder seg inn i.
 2. Det er ikke mulighet for å stille som individuell deltaker.
 3. Gruppene skal bestå av 2-4 personer med unntak av familieklassen
  der maks deltakere er 6 pr. lag
 4. Nedre aldergrense for deltakere er 16 år (Unntak i familieklassen/følge med voksen).
 5. Deltakere under 18 år må ha samtykke fra foresatte om deltakelse ( se eget skjema).
 6. Det er ingen nedre grense for barn med foreldre i familieklassen.
 7. Deltakere uten gyldig deltakerbevis og startnummer får ikke starte.
 8. Start for alle deltakere er på Sognsvann.
 9. Alle deltakere skal starte som samlet gruppe i sin klasse.
 10. Deltakerne skal ta seg fram til fots.
 11. Sekkene må bæres hele veien og kan ikke legges vekk på vei til og fra poster.
 12. Det er ikke tillatt å benytte alternative fremkomstmidler.
 13. Det er fritt opp til hvert lag hvilken rekkefølge man velger å besøke postene/hyttene.
 14. Alle deltakere må registreres på hver post innenfor et 5 minutter tidsrom for å få den godkjent.
 15. Dersom en eller flere deltakere på et lag må bryte skal årsaken godkjennes for å unngå at laget trekkes i poeng eller diskvalifiseres.
 16. Dersom en deltaker må bryte må laget melde fra til sekretariatet pr telefon eller til funksjonær ved passering av neste post.
 17. Alle deltakere må komme samlet i mål innenfor 5 min intervall for å få godkjent tid.
 18. Dersom man overskrider 5 min intervallet må alle deltakere passere posten på nytt for å få godkjent.
 19. Tiden på postene og målgang registreres på siste deltaker i laget som passerer.
 20. Lagene kan returnere til mål når de ønsker innenfor tidsfristen på 24 timer.
 21. Lagene står fritt til å benytte eget navigeringsverktøy.
 22. Man må selv frakte med seg det man trenger av mat/drikke.
 23. Deltakerne over 16 år plikter å bringe med seg et minimum av utstyr og vekt.
 24. Alt avfall skal bringes med til mål. Brudd blir sanksjonert med poengtap.

Poeng:

 1. Laget med høyest antall poeng vinner konkurransen.
 2. Poengene samles ved å passere innenfor markeringene på de forskjellige postene.
 3. De forskjellige postene er poenggitt på bakgrunn av løype/ rute og avstand.
 4. Det kåres et vinnerlag i hver klasse.
 5. Ved målpassering etter 24 timer vil lagene straffes med poengtrekk. Trekket vil være 2% av totalpoengsummen pr. påbeynte 5. minutt
 6. Hvert lag får utdelt en Marka24 avfallspose. Hvis denne fylles og returneres ved endt løp tilkommer det en miljøbonus på 10 poeng.
inr-bot-img.png
Sponsorer

Annonsør?